שינוי ייעוד בקרקע

ייעוד מקרקעין" הינו המטרה המותרת המוצהרת לשימוש במקרקעין, והוא נקבע בתוכנית בנין עיר (תב"ע) החלה על המקרקעין הספציפי. נוכל למצוא בתב"ע מקרקעין שייעודם שונה, למשל, משרדים, מסחר, תעשיה, מגורים, שטחי ציבור ועוד.
שינוי ייעוד הינו התהליך בו משתנה הייעוד המקורי של הנכס, כפי שהוא מצוין בתב"ע, והוא מוסב לייעוד שונה. סוג השינוי הנפוץ ביותר המוכר לנו הוא שינוי ייעוד קרקעות מקרקע חקלאית לבניה שמטרתה מגורים, תעשיה או מסחר. תהליך כזה נקרא הפשרת קרקע או השבחת קרקע חקלאית.

למה דווקא "השבחה"? מאחר וקרקע חקלאית נחשבת לסוג הקרקע הזול ביותר, כל שינויי ייעוד שלה מעלה את ערכה, מכפיל אותו והופך את הקרקע ל"קרקע מניבה".

בשנים האחרונות אנחנו פוגשים אנשי נדל"ן רבים המשווקים קרקעות חקלאיות, תוך ההבטחה שתוך שנים ספורות, קרקעות אלה תשנינה את ייעודן, תופשרנה ותהפוכנה לקרקעות לבניה (וכך, גם תשלשנה לכיסנו רווח כספי לא קטן).

איזה מגרשים יכולים לשנות את ייעודם? מהו התהליך לשינוי ייעוד הקרקע? האם קרקע חקלאית נחשבת לאפיק השקעה מבטיח? באיזה מקרים צריכים להיזהר מקרקעות חקלאיות מסוימות?

מייקל זלמנסון, מנכ"ל ובעלים של חברת שפע נכסים, מסביר לכם את כל מה שרציתם לדעת על שינוי ייעוד בקרקע ואיך אתם יכולים לנתב אותו לצרכיכם.

דילוג לתוכן