שימושים מגוונים לקרקע חקלאית

"זכות לדירה" הוא מושג בו עושים שימוש מפרסמים רבים המנסים לשווק קרקעות חקלאיות שטרם הופשרו לבניה. בחלק גדול מהמקרים, מדובר בבלון נפוח שיתפוצץ בפניהם של התמימים ההולכים שולל אחר ההבטחות המוכרים, מאחר ובשורה התחתונה, מדובר בקרקע חקלאית שאיננה מופשרת ושמועד הפשרתה איננו ידוע בעת המכירה.

אבל, קרקע חקלאית שטרם הושבחה איננה חייבת להיוותר כאבן שאין לה הופכין, ועד שהקרקע תושבח ותכפיל את ערכה במאות אחוזים, ניתן לנצלה בדרכים יצירתיות. בין הדרכים היצירתיות נמצאות השכרת השטח לגני אירועים, בניית בית קברות וכדומה.

מייקל זלמנסון, מנכ"ל ובעלים של חברת שפע נכסים, סוקר את כל השימושים האפשריים לקרקע חקלאית בשנים שטרם הפשרתה, הדרכים להשבחתה וההליכים הנדרשים לצורך כך.

דילוג לתוכן