תמ”א 35

חשיבותה של תמ”א 35 כבסיס להשקעות נכונות בנדל”ן

מהי תמ”א 35?

תמ”א הינה תוכנית מתאר ארצית. זהו הביטוי הראשון למדיניות התכנונית של מדינת ישראל אשר אושרה בשנת 2005. התכנית נבנתה כך שתכיל את הבסיס לבינוי ופיתוח בישראל עד לשנת 2020, כאשר על סמך תכנית מתאר זו והקווים המנחים בה ייקבעו גם העקרונות בעתיד, בתכניות הבאות.

חשיבותה העיקרית של תמ”א 35 היא בקביעת מדיניות הפיתוח ועקרונות הבנייה במטרה לאזן בין הצורך בבנייה לבין משאבי הקרקע המעטים של המדינה, בפרט באיזורי הביקוש. תמ”א 35 מחליפה את קודמתה, תמ”א 31, ומבטאת את מדיניות הממשלה לקראת עתיד הפיתוח בארץ. בתכנית נמצא התייחסויות לייעוד קרקע ולשימושים בקרקעות, לשימור קרקעות ושימור אתרים, לתשתיות ולפיתוח אזורי המשקלל נתונים דמוגראפיים וצפי עתידי לטובת שמירה על קו תכנוני ראוי : שאר תכניות המתאר בישראל כפופות לתכנית על זו ומכאן החשיבות שבהבנה העמוקה ובקריאה נכונה שלה. תמ”א 35 מתבססת על עקרון השואף לפיתוח צמוד יישוב, דהיינו המשך התרחבות והתפשטות של יישובים בהתאם לעתודות באיזור הרלוונטי ולמגמות הרצויות, בשאיפה להגן על שטחים פתוחים. תמ”א 35 מצביעה על חמישה סוגי איזורים – בינהם איזורים הנחשבים למרכז ‘מטרופוליני’ ( סביבת הערים הגדולות דוגמת י – ם, ת”א, חיפה ובאר-שבע ), ובתווך קיימים אזורים המוגדרים כמרקמים כפריים, שימוריים ומרקם חוף – כל אחד מהם מקבל התייחסות נפרדת ומותאמת.

תמ”א 35 מבקשת לתכנן את העתיד תוך מתן אפשרויות פיתוח מצד אחד ושמירה על משאבי קרקע מאידך : התכנית מכילה אופציות לעדכון ושינוי במהלך התקופה, מנגנונים המבטיחים גמישות בתכנון ובקרה בזמן אמת. לטובת שילוב התכנית עם החברה בארץ והקניית פן אנושי מכילה תמ”א 35 עקרונות למדיניות כלכלית, חיזוק הערים והשת”פ המונציפאלי ועוד.

רכישת קרקעות בישראל במטרה לבצע השקעות נדל”ן ראויות מסתמכת על תמ”א 35 בתור התשתית התכנונית הראשונה במעלה. פענוח התכנית והניסיון לחזות את המדיניות של הגופים השונים היא שתבטיח ביצוע השקעות מוצלחות : הניסיון להסיק מסקנות לגבי העתיד לבוא נשען על מומחיות מקצועית ארוכת שנים וניסיון רב שנצבר בתחום, ואותו מעמידה “שפע נכסים” לרשות לקוחותיה.

דילוג לתוכן